Omavanamberenjasmijn.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en garandeert dat jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

Omavanamberenjasmijn.nl zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst die zij met jou heeft afgesloten na te kunnen komen en of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde aanbiedingen en acties, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 

Oma van Amber en Jasmijn

Kvk-nummer 59787686

IBAN: NL09 INGB 0000 960837

Algemene Voorwaarden

Privacy Policy