Garantie

 

Ik garandeer kwaliteit en geef 3 maanden garantie op alle met de hand vervaardigde sieraden. Het repareren van losgelaten Swarovski steentjes is gratis, echter: verloren en/of kapotte steentjes worden niet vergoed.

De garantie vervalt bij normaal te achten slijtage of indien de beschadiging en/of defect het gevolg is van:

 

  • ondeskundig gebruik of ander gebruik dan waar het sieraad voor bedoeld is,
  • aantasting en/of verkleuring van het sieraad door douchen, zwemmen of welke andere vorm van water,
  • aantasting en/of verkleuring van het sieraad door lichaamszuren, Eau de Toilettes, Eau de Parfums, bodylotions, bodysprays of elke andere vorm van substantie, nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid,
  • oververhitting door warmtebronnen, het blootstellen van het sieraad aan elke vorm van vocht, warmte, koude en/of droogte,
  • elke vorm van verandering van het sieraad door de klant en/of derden,
  • indien de klachten worden geuit nadat meer dan 6 maanden verstreken zijn.

 

Indien het sieraad via standaard verzending verstuurd wordt, ben ik niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketjes in de post. Mocht het sieraad beschadigd aankomen, dan valt dit onder de garantie. Je dient dit wel binnen drie dagen te melden.

 

Oma van Amber en Jasmijn

Kvk-nummer 59787686

IBAN: NL09 INGB 0000 960837

Algemene Voorwaarden

Privacy Policy